W polskim systemie podatkowym istnieją rozmaite sposoby opodatkowania. Wprawne manewrowanie w tym zakresie może przyczynić się do obniżenia podstawy opodatkowania, a co za tym idzie – do obniżenia należnego za dany rok obrotowy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT. Warto mieć jednak na uwadze, iż zmiana formy opodatkowania jest możliwa w ściśle określonym przedziale czasowym. Nie istnieje w tym zakresie pełna dowolność, dlatego warto pilnować ustawowych terminów. Na ogół jednak na początku każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana dotychczasowej formy opłacania podatku na inną, bardziej korzystną. Wystarczy wypełnienie jednego wniosku, aby odpowiednia zmiana została zarejestrowana.

Jaka forma opodatkowania jest najlepsza dla sklepu internetowego?

Zdecydowanie jest nią ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niestety, nie każdy przedsiębiorca ma możliwość jego zastosowania. Wynika to z faktu, iż osiągnie znacznych obrotów w ciągu roku dyskwalifikuje daną firmę z możliwości opodatkowania ryczałtem.

Jaka forma opodatkowania jest najlepsza dla sklepu internetowegoIstnieją różne stawki, w ramach których możliwe jest opłacanie należności od czystego przychodu. Działalność handlowa prowadzona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opodatkowana jest stawką 3%. Warto jednak pamiętać o tym, iż należny podatek obliczany jest wówczas od przychodu, a nie dochodu. Taka zależność sprawia, że niemożliwe jest dokonywanie jakichkolwiek odpisów z tytułu kosztów uzyskania przychodu. Nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca w ciągu roku obrotowego wykaże stratę, będzie on zobligowany do pokrycia należności podatkowych za korzystne dla niego transakcje.

Tym samym dobrze jest zastanowić się, czy opodatkowanie na zasadach ogólnych nie będzie korzystniejsze. Podstawowa, 18% stawka podatku obliczana jest wówczas z uwzględnieniem dochodu. Miernik ten w wielu przedsiębiorstwach jest niski, zważywszy na fakt, iż możliwe jest nawet odpisanie kosztów prac badawczych i rozwojowych. Dlatego firmy, które generują pokaźne koszty własne, na ogół nie korzystają z zryczałtowanej formy opodatkowania. Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie ponoszą znaczących wydatków, mogą na ryczałcie od przychodów znacząco zaoszczędzić. Dlatego wybór optymalnej formy jest kwestią indywidualną.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here