Wraz z pojawianiem się nowych wyzwań w obszarze ochrony środowiska powstało wiele firm, które obrały sobie za cel zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu na naturę. Do nich należą przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem, składowaniem i gospodarowaniem materiałami do odzysku. Podlegają one ciągłej kontroli i muszą być oceniane przez niezależne audyty recyklera.

Audyt recyklera – jakich firm dotyczy? 

W przepisach prawnych wymienia się dwie główne kategorie przedsiębiorstw, które powinny poddawać się audytowi recyklera. Zalicza się do nich firmy opierające swoją działalność na recyklingu lub handlu odpadami opakowaniowymi, a także skoncentrowane na produkcji sprzętów elektrycznych i elektronicznych. 

Audyt recyklera staje się koniecznością, jeśli przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami opakowaniowymi przetwarzają, sprzedają lub wywożą ich więcej niż 400 t. Ilość ta musi być udokumentowana w DPO oraz DPR, co również zostanie zweryfikowane podczas audytu. Z kolei firmy, które podejmują się odzysku lub przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązane są do poddania się ocenie niezależnie od tego, jaką ilość towaru przerobiły w swoich zakładach.  

Więcej o wytycznych oraz zasadach przeprowadzenia audytu recyklera można przeczytać na stronie: https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego 

Jak wygląda audyt recyklera? 

Przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem przeprowadzenia audytu recyklera same wybierają firmę, która będzie za to odpowiedzialna. Kontrola musi być przeprowadzona raz w roku, więc współpraca z profesjonalnym zespołem jest tu jak najbardziej wskazana. Audyt poprzedzony może być wstępną rozmową lub ankietą, na podstawie której dobiera się odpowiednie środki i wyznacza termin oceny. Sam proces może być podzielony na kilka etapów, takich jak sprawdzanie dokumentacji czy kontrola instalacji i sprzętów. Końcowe dokumenty zawierające w sobie wyniki audytu recyklera przedstawiane są zarządowi firmy oraz właściwym organom.  

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here