Wiele osób niemających styczności z systemem prawnym może nie dostrzegać różnic pomiędzy poszczególnymi zawodami prawniczymi. Dotyczy to przede wszystkim zawodu radcy prawnego oraz adwokata. Chociaż zgodnie z polskim prawodawstwem to odrębne zawody, to w praktyce większość z nas nie dostrzega różnic pomiędzy nimi.

Podobne zawody prawnicze

Nie można nikogo obwiniać o brak wiedzy na temat różnic pomiędzy radcą prawnym a adwokatem, ponieważ z praktycznego punktu widzenia są one marginalne. Chociaż niegdyś były to zawody zajmujące się różnymi kwestiami, to w wyniku zmian w ustawodawstwie różnice te uległy znacznemu zatarciu.

Zgodnie z polskim prawem działalność radcy prawnego jest uregulowana przez Ustawę o radcach prawnych. Zgodnie z jej treścią głównym zadaniem każdego radcy jest udzielanie porad prawnych. Z kolei w przypadku adwokata dokumentem regulującym jego działalność jest ustawa Prawo o adwokaturze.

Zmiany w regulacjach

Niemniej jednak zarówno w roku 2007, jak i 2015 doszły do znaczących zmian w prawie, które zatarły różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami. Przykładowo w roku 2007 zezwolono radcom na obronę mocodawcy w sądzie w sprawach rodzinnych. Z kolei w roku 2015 zezwolono, aby radcy reprezentowali klientów w przypadku spraw karnych oraz karnoskarbowych. Była to ostatnia zmiana, która znacząco zatarła różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami.

Różnice pomiędzy obydwoma zawodami

Obecnie różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami mają marginalne znaczenie z punktu widzenia klienta. Adwokat może prowadzić swoją działalność jedynie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik w spółce. Oznacza to, że możemy zawrzeć z nim jedynie umowę cywilnoprawną.

Z kolei radca prawny może pozostawać w stosunku pracy, czyli możemy zawrzeć z nim umowę o pracę. Jeżeli jednak radca prawny jest zobowiązany tego rodzaju umową, to nie może reprezentować mocodawcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Warto zwrócić uwagę, iż Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który wciąż podtrzymuje różnicę pomiędzy tymi dwoma zawodami.

W związku z tym prowadzone są (powolne) prace mające na celu całkowite ujednolicenie obydwa z zawodów. Aktualnie można przyjść, iż w kwestiach w ramach prawa cywilnego, rodzinnego, czy też administracyjnego możemy zgłosić się zarówno do adwokata, jak i radcy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here